Сервисне услуге

Правна помоћ

Сви корисници услуга имају право на:

 • потпуно коришћење својих личних, грађанских, правних и потрошачких права;
 • квалитетну услугу у складу са својим потребама; све информације о свом здравственом стању као и лечењу које се може добити;
 • опхођење са достојанством и поштовањем, на живот без дискриминације и угрожавања, без обавезе осећаја захвалности према онима који им пружају услугу неге и смештаја;
 • своју приватност;
 • могућност да наставе да поштују своје културне и верске обичаје, бирају и одржавају друштвене и личне везе;
 • жалбу унутар установе, као и надлежним органима.

Радно - окупациона терапија

Кроз радно- окупациону терапију треба да се оствари могућност да се „оплемени живот“ корисника садржајима који се односе на основне потребе.

Радна терапија је део рехабилитационог програма и главни циљ и задатак који се жели постићи је: очување постојећих психофизичких потенцијала и пролонгирање пропадање истих, интеграцију у постојећу домску и локалну средину, неговање стваралачких потенцијала и квалитетнији живот у старости. Окупациона терапија са друге стране утиче на веће усмеравање пажње корисника и њихово фокусирање на активности, овладавање новим вештинама и навикама кроз практичне активности, развијају се радне активности и подстичу сензомоторне, когнитивне, интегративне и психосоцијалне способности.

 

Радно-окупациону терапију спроводе радни терапеути кроз индивидуални и групни рад са корисницима, поштујући њихове жеље, афинитете, таленте и навике провођења слободног времена. Циљ је максимално учешће самих корисника кроз следеће активности:

 • свакодневно окупљање и дружење;
 • едукативно - информативне: праћење ТВ програма, слушање музике, читање дневне штампе, коришћење постојеће библиотеке, решавање енигматике;
 • културно- забавне: музичке и песничке вечери, приредбе са пригодним садржајем, прослава личних и заједничких јубилеја и празника, заједничке прославе рођендана корисника, Нова година, Божић, Ускрс, Свети Сава, Дан жена, обележавање дана и месеца солидарности са старима, слава установе “Света Петка“;
 • радно - окупационе: израда ручних радова (плетење, хеклање, вез), израда сувенира, кесица за лекове, писање поезије и прозе, сечење папира, певање, бојење, сликање, свирање, слагање слова, играње друштвених игара, слагање слагалице, сађење и неговање цвећа, чишћење стаза у парку, вежбе идентификације и вежбе самопослуживања и старања о себи;
 • спортско - рекреативне: шетња, играње шаха и спортских игара;
 • једнодневни излети: одлазак у природу, обилазак манастира, бања и градова, дружење са корисницима из других установа;
 • духовне: литургија и причешће корисника за време великих постова у сарадњи са црквом и свештеником, музички програм црквених хорова и солиста.
 •  

Своја интересовања, склоности и афинитете, корисници ће моћи да реализују кроз рад следећих секција:

 • музичка секција (певање, свирање на музичким инструментима);
 • литерарна секција;
 • ликовна секција;
 • драмска секција;
 • фолклорна секција;
 • секција за израду сувенира;
 • шаховска секција;
 • секција за обраду поврћа; 
 • секција за друштвене и спортске игре (домине, не љути се човече, пикадо, томбола, лопте, плочице, алке, карте, слагалице);
 • секција за уређење парка;
 • секција за неговање цвећа;
 • секција за израду кесица за лекове;

Физикална медицианра и рехабилитација 

 • Геронтолошки центар Ниш има два физиотерапеутска техничара, који у сваком тренутку користе савремене апарате како би побољшали опште здравствено стање корисника.  Циљ медицинске рехабилитације је превенција, лечење и функционално оспособљавање оболелих и повређених, развијање физичке и психичке способности.
 • Рехабилитација се обавља у сали за физикалну медицину и у собама корисника и спроводи се по налогу физијатра.
 • кинезитерапију (постављање у корективни положај, примена корективних и ортопедских помагала, утрљавање масти и гелова, спровођење активних, активно потпомогнутих и пасивних вежби, увежбавање активности свакодневног живота,  вежбе самозбрињавања, обука коришћења инвалидских колица, вежбе хода са штакама, ходалицама, ход у разбоју, вежебе на медицинским справама) електротерапију (ултразвук, дијадинамске струје, галванизација, електрофореза, интерфрентне струје, ТЕНС, ИМП, терапија биоптрон лампом и инфрацрвеном лампом)

Нега корисника

Активности помоћи и подршке усмерене ка задовољавању основних потреба и осигурању безбедности и пријатног окружења корисника, и у складу са проценом потребе корисника обухватају:

Исхрана

Исхрана је прилагођена потребама корисника, односно њиховој старосној структури и здравственом стању. Састоје се из три оброка, уз две ужине по потреби. Нарочита пажња се обраћа на кориснике са дијабетичном дијетотерапијом.

Gerontološki centar Niš

Како би оброци били усклађени са потребама и жељама корисника, у изради јеловника поред Комисије за израду јеловника (главни кувар, социјални радник, доктор медицине, набављач и магационер) учествује и један представник корисника установе. Јеловници се израђују на месечном нивоу, поштујући принципе здраве хране и водећи рачуна о избору, квалитету и обради намирница. На сваком спрату и поред сваке трпезарије је истакнут тренутно важећи јеловник.

Gerontološki centar Niš

Храна се припрема у опремљеној кухињи која поседује трпезарију капацитета 84 места. У зависности од стања корисника, храна се послужује и у трпезаријама по спратовима и у собама корисника.

Фризерско- берберске услуге

Зависно од здравственог стања корисника, фризерско- берберске услуге се пружају у соби корисника или фризерском салону. Бријање корисника, који то не могу сами, обезбеђује се два пута недељно. Шишање једанпут месечно, минивал за кориснике два пута годишње.

Прање и пеглање веша

По пријему веш корисника се маркира и обележава на име корисника. Услуге прања и пеглања веша обављају се у вешерници. У односу на одређени степен подршке потребан кориснику, веш односи сам или исти сакупљају и односе и враћају запослени. Лично и постељно рубље и одећа корисника пере се према потреби а најмање једанпут у седам дана.